Obaveštenja

18.12.2020 - OBAVEŠTENJE TSS

Na osnovu člana 26.  Statuta Teniskog saveza Srbije, Takmičarski odbor TSS je na elektronskoj sednici održanoj dana 18.12.2020. godine, usvojio sledeću

O D L U K U

Član 1.

Takmičenja iz zimskog kalendara Teniskog saveza Srbije, mogu se odigravati od 23. 12.2020. godine.

Član 2.

Preporučuje se regionalnim savezima u sastavu TSS, da razmotre odluku o nastavku takmičenja, a u skladu sa epidemiološkom situaciju u njihovom regionu.

Ukoliko regionalni savezi u sastavu TSS odluče da u navedenom periodu održe tamičenja iz regionalnih kalendara, dužni su da osiguraju sprovođenje  mera prevencije protiv zaraze virusom  COVID-19,  u skladu sa odredbama ITF Protokola za povratak međunarodnom tenisu, smernicama i preporukama Teniskog saveza Srbije, kao i svim relevantnim propisima nadležnih državnih organa Republike Srbije, i lokalnih samouprava.

Član 3

Međunarodni turniri iz Kalendara TE i ITF čiji je organizator TK ,,Crvena Zvezda''  02. odnosno 09. januara 2021. godine održaće se u skladu sa odlukama ovih organizacija o nastavku takmičenja.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na internet stranici TSS.

U Beogradu, dana 18.12.2020. godine

Predsednik TO

Dušan Milojković

Štampa El. pošta

Dizajn: Goran Tutić
© 2021 Teniski savez Beograda. Sva prava zadržana.

Facebook TSB
Prijava na turnir